Vyber chladnicky podla spotreby

Platené odkazy:

Výber chladničky podľa spotreby

Chladnička je v domácnosti najväčší žrút spotreby, pretože funguje nepretržite po celý rok. Kúpa chladničky s vyššou spotrebou sa na rodinnom rozpočte môže prejaviť vo výške aj viac ako 100€ ročne.

Spotrebu chladničky zistíte kontrolou na štítku, ktorý je povinný pri každej chladničke. Chladničky sú podľa spotreby radené do energetických tried A, B, C, D, E, F, G. Rozdiel v spotrebe chladničky triedy A v porovnaní s D môže byť až 50%. V súčasnej dobe sa už kategórie nižšie ako D nepredávajú, ich predaj bol zakázaný v roku 1999.

Vďaka technologickému pokroku sa postupne začali na trh dostávať ešte úspornejšie chladničky. To viedlo k vzniku energetických tried A+ a A++. Spotreba chladničky kategórie A++ je nižšia o 30% v porovnaní s A+ a o 45% nižšia v porovnaní s kategóriou A. Pokiaľ sa rozhodujete medzi chladničkou kategórie typu A++ a B, rozdiel v spotrebe je až 50%.

Porovnanie energetických tried

Nezabúdajte, že porovnávanie energetických tried má zmysel pri približne rovnakých chladničkách. Je prirodzené, že väčšia chladnička pre 4 člennú domácnosť bude mať vyššiu spotrebu než chladnička pre 2 členný mladý pár.