Ako vybrat primerane velku chladnicku

Platené odkazy:

Ako vybrať primerane veľkú chladničku

Veľkosť chladničky závisí nielen od počtu členov domácnosti ale aj od toho ako často chodíte nakupovať. Čím častejšie chodíte nakupovať, tým viac využívate chladiacu časť, naopak ak chodíte nakupovať menej často, dôraz sa presúva na mrazničku.

Zväčša sa odporúča veľkosť 50 litrov chladiacej a 25 litrov objemu mraziacej časti na člena domácnosti. Samozrejme pokiaľ chodíte nakupovať menej často a prevažne hlbokozmrazené potraviny, je potrebné zvýšiť objemové požiadavky na mrazničku.

Moderným riešením môže byť aj americká chladnička, ktorá ponúka veľký priestor, moderné technológie a ľahší prístup k potravinám.